Algemene Ledenvergadering

Den Haag, 1 maart 2016

Geacht lid,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van De Algemene Haagse Harttrimvereniging op woensdag 6 april 2016 in het Auditorium van het Bronovo ziekenhuis te Den Haag. Aanvang 19.30 uur (Zaal open vanaf 19.00 uur).

 AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen Ledenvergadering van 8 april 2015
 5. Jaarverslag 2015
 6. Financieel Jaarverslag 2015
 7. Verslag Kascommissie (ter inzage tijdens vergadering)
 8. Decharge aan het Bestuur voor het gevoerde beleid
 9. Verkiezing Bestuur
 10. Voorstel tot contributieverhoging
 11. Begroting 2016 (bij ongewijzigd beleid)
 12. Verkiezing Kascommissie
 13. Toestemming ALV uitnodigingen per email te versturen
 14. Jubileumjaar – DAHHV 40 jaar jong
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

 

Na afloop is er gelegenheid voor een hapje en een drankje.

Met vriendelijke groet,

 

Paul Asselman                                                                          Albert du Chatenier

Voorzitter                                                                                 wnd Secretaris

 

 

Overeenkomstig de statuten (art. 17.3 en 18.2.3.) ontvangt u naast de agenda, de jaarrekening en de begroting voor het lopende jaar de overige vergaderstukken. Het complete document staat ook op onze website www.haagseharttrimvereniging.nl. Mocht u de stukken niet hebben ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat. Bij voorbaat dank.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *