Algemene ledenvergadering 15 maart

Op 15 maart vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats in het auditorium van het Bronovo ziekenhuis.

Hieronder treft u de uitnodiging  en agenda.

Indien u nadere informatie wilt kunt u contact opnemen met de secretaris Herman Sweron te bereiken via info@haagseharttrimvereniging.nl.

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van De Algemene Haagse Harttrimvereniging op woensdag 15 maart 2017 in het Auditorium van het Bronovo ziekenhuis te Den Haag. Aanvang 19.30 uur (Zaal open vanaf 19.00 uur).

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Notulen Ledenvergadering van 6 april 2016 (Bijlage A)

5. Jaarverslag 2016 (Bijlage B) 6. Financieel Jaarverslag 2016 (Bijlage C)

7. Verslag Kascommissie (ter inzage tijdens vergadering)

8. Decharge aan het Bestuur voor het gevoerde beleid

9. Verkiezing Bestuur  Op grond van Art 13.6 van de Statuten treedt elk jaar ten minste een derde deel van het bestuur af. Dit jaar treden voorzitter Paul Asselman en penningmeester Ram Roopram af. Genoemde aftredende bestuursleden stellen zich terstond herkiesbaar. Versterking van het huidige verenigingsbestuur wordt zeer op prijs gesteld: leden die kenbaar maken dat zij belangstelling hebben voor een bestuursfunctie kunnen op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering worden benoemd.

10. Beleidsplan 2017 (Bijlage D)  voorstel contributiekorting van 10% bij meerdere keren sporten  voorstel bonus

11. Begroting 2017 (Bijlage C)

12. Verkiezing Kascommissie

13. Rondvraag

14. Sluiting

Na afloop is er gelegenheid voor een hapje en een drankje.

Met vriendelijke groet, Paul Asselman Voorzitter, Herman Sweron  Secretaris

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *