Algemene Ledenvergadering 2018

Belangrijkste punten van de vergadering.

Elk jaar minstens een derde deel van het bestuur af. Dit jaar traden de bestuursleden Rogier Bekkers en Herman Sweron af. Omdat er zich geen kandidaten hebben gemeld om functie van deze leden over te nemen stellen genoemde aftredende bestuursleden zich terstond herkiesbaar. Wel heeft Ad ten Ham zich gemeld om het huidige verenigingsbestuur te versterken. Ad stelt zich voor aan de leden en legt er sterk de nadruk op dat vereniging vooral naar de toekomst moet kijken. De vergadering stemt er mee in dat Ad toetreedt als nieuw bestuurslid. Het bestuur bepaalt in gezamenlijk overleg de nader invulling van het takenpakket van Ad.

Sinds vorig jaar hebben leden die twee keer sporten per week recht op een contributiekorting van 10%. De vergadering gaat akkoord met voorstel om deze contributiekorting m.i.v. 1 april 2018 te verhogen naar 15%. Leden die vaker dan twee keer per week sporten komen zelfs in aanmerking voor korting van 20%.

Naar aanleiding van een vraag van een van de leden of  zij incidenteel hun les in kunnen halen geeft het bestuur aan dat dit altijd kan in overleg met sportleiders. Dat geldt ook voor maandagsporters die structureel – i.v.m. vervallen van 2e Paasdag en 2e Pinksterdag – op minder uren aanspraak kunnen maken.

Het bestuur houdt vast aan beleid om terughoudend te zijn met digitale verspreiding van financiële gegevens. Leden krijgen Financieel jaarverslag/begroting op verzoek voorafgaand aan de ALV altijd toegestuurd of tijdens de ALV op papier uitgereikt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *