Nieuw sport en spel

Hierbij nodigen we u uit om op de maandag van 19.15 – 20.15 uur niet uitsluitend te volleyballen maar je onder te dompelen in een breed scala van sport- en spelactiviteiten( hockey, badminton, trefbal etc.). Zoals het vroeger was binnen de vereniging en zoals het binnen de hartrevalidatie nog steeds gaat. Belangrijk punt is dat we beweegactiviteiten bieden die aansluiten bij het programma van de hartrevalidatie. Kenmerk daarvan is dat alle mensen met een zeker (minimaal) niveau gezamenlijk optrekken in het bewegen en dit op een recreatief niveau doen. Wij bieden een gevarieerd programma en er is voor ieder wat wils en niemand zal zich buitengesloten voelen.

Concreet krijgt het uur een kop en een staart; warming up en cooling down. Voorts zal de helft van de tijd worden gevuld met een keur aan spelactiviteiten en de andere helft meer op een bepaalde sport zijn gericht. Variatie, recreatie, participatie (u bent medebepalend in wat we gaan doen) en spelplezier zullen de pijlers zijn van dit sport- en speluur.

Geef u op en laat u verrassen!

U kunt zich opgeven bij de secretaris Herman Sweron via info@haagseharttrimvereniging.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *