Herstart verenigingactiviteiten

Tot veler verrassing maakte onze premier woensdag jongstleden ineens bekend dat sportscholen mogelijk al op 1 juli open kunnen. Dit voornemen kan niet zonder gevolg blijven voor onze vereniging, is dan onze eerste reactie. Met de belangrijke kanttekening dat onze leden voornamelijk tot een risicogroep behoren waarop extra veiligheidseisen van toepassing zijn, gaan we de uitdaging aan om alles in gang te zetten gericht op een herstart van onze verenigingsactiviteiten per 1 juli. 

Gegeven de geldende voorschriften van het RIVM en het daarop afgestemde protocol zullen we onze sport- en fitnessactiviteiten anders moeten gaan inrichten dan we gewend waren. Hoe precies dat gaan we de komende weken uitwerken in nauw overleg met sportleiders, HMC-Bronovo en Capri. Pas zodra het RIVM in de laatste week van juni bekend heeft gemaakt onder welke specifieke randvoorwaarden sportscholen per 1 juli van start kunnen gaan, worden ook onze leden per nieuwsbrief precies geïnformeerd over veiligheidseisen, groepsindeling, hervatting contributie etc.

Omdat tot voor kort werd aangenomen dat een herstart van onze zaalactiviteiten niet voor 1 september zou kunnen plaatsvinden, heeft het bestuur ook serieus de mogelijkheid bestudeerd om onze leden tijdelijk ter overbrugging buitenactiviteiten aan te bieden. Nu we mogelijk al vanaf 1 juli weer in Hubertusduin aan de slag kunnen zien we voorlopig af van buitensport als alternatief. Sommige leden zullen dat wellicht betreuren, maar uit een kleine recente steekproef bleek dat er bij onze leden niet zoveel belangstelling bestaat om samen buitensport te beoefenen; voorts raadt het RIVM het degenen die tot een risicogroep behoren expliciet af om samen buiten te sporten.        

Eind juni hopen we met meer goed nieuws te komen!

 
Veel sterkte in deze periode en hou sportief vol,             

Met hartelijke groet, namens het bestuur,
Hans Riebroek (voorzitter) 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *