top of page

Oktober 2022 • Nieuwsbrief

Bijgewerkt op: 24 okt. 2022


Beste leden,

Al geruime tijd heeft u niet veel van ons vernomen. Niet omdat wij niets te doen hebben, maar meer omdat we op alle gebieden druk bezig zijn om de vereniging voort te laten bestaan.

Corona heeft ons veel leden gekost en dat brengt de vereniging in financiële problemen.

Deze nieuwsbrief bevat naast enige nieuwsfeiten, de laatste ontwikkelingen die het bestuur heeft ondernomen om de vereniging weer in een gezonde financiële positie te krijgen.

1. Om de vereniging gezond te houden moeten wij per 1 november 2022 helaas een contributieverhoging doorvoeren. Lees verderop wat dat voor u gaat betekenen.

2. De start van de zogenaamde HDM sport en spelgroep levert onze vereniging bijna 20 nieuwe leden op. Deze groep traint onder begeleiding van onze beweegcoaches in de HDM hal.

3. Van de twee zaterdagochtend groepen is er een gesloten en zijn beide groepen wegens te weinig deelnemers samengevoegd

4. Komende maanden worden er weer reanimatiecursussen georganiseerd. In onderstaand overzicht treft u de data, tijden en kosten aan. Ook ziet u hoe u zich kunt aanmelden.

5. Corona is weer aan het oprukken.

Vereniging in zwaar weer

Corona, leden terugloop en te kleine sport en spel en fitnessgroepen hebben ervoor gezorgd dat de kas van de vereniging aan het slinken is. Daarnaast worden wij steeds geconfronteerd met leden die hun contributie laten terugstorten door de bank omdat ze stoppen met sporten of even niet kunnen sporten. U zult begrijpen dat dit erg negatieve gevolgen heeft voor de vereniging kas. We moeten daardoor de reserves van de vereniging te veel aanspreken om aan onze verplichtingen te blijven voldoen.

Aangezien het bestuur op dit moment uit slechts vier leden bestaat zijn wij niet in staat alle taken op ons te nemen. Wij zoeken daarom versterking in het bestuur. Wij roepen u met klem op om zich aan te melden. Wij zoeken per direct een secretaris en twee leden. Op korte termijn een penningmeester. Het voortbestaan van de vereniging komt nu echt in gevaar.

Zoals we al schetsten is het aantal leden behoorlijk aan het slinken. De aanwas vanuit Capri is te klein omdat daar ook een terugloop aan revalidatiekandidaten is te zien. We zullen ons moeten gaan richten op werving van nieuwe leden in de wijken.

Het bestuur zoekt drie enthousiaste leden die zich willen bezighouden met de werving van nieuwe leden. Wij denken aan wervingsacties in wijkbladen en meer bekendheid krijgen van de vereniging bij huisartsen en praktijkondersteuners. Draagt u de vereniging een warm hart toe en wilt u blijven sporten in uw clubje meldt u zich dan aan. Het is nu nog vijf voor 12.

Mail of bel ons snel. Info@haagseharttrimvereniging.nl of 06 51051541.


Contributie

Terugloop van leden, te kleine groepen, toename van kosten zorgen ervoor dat wij de contributie moeten gaan verhogen.

Per 1 november 2022 zal de contributie voor de fitness en sport en spel groepen (m.u.v. de HDM groep) worden verhoogd.

- Fitness wordt 30,- per maand voor 5 kwartier.

- Sport en spel € 18,- per maand voor 1 uur (m.u.v. de HDM groep).

- U blijft met inachtneming van 1 maand opzegtermijnnog contributie verschuldigd vanaf het moment van opzeggen. Opzeggen kan alleen per de eerste van de maand.

Het zijn geen leuke maatregelen maar het is noodzakelijk dezete treffen. Wij hopen dat u ons toch blijft steunen.

Zaterdaggroepen samengevoegd

Wat steeds duidelijker werd was de terugloop op de zaterdagochtend. De twee fitnessgroepen bestonden op het laatst elk nog uit slecht 6 leden. Voor de vereniging betekende dit een verliespost. Het bestuur heeft het vervelende besluit moeten nemen om de twee groepen samen te voegen. De nieuwe sporttijden op de zaterdagmorgen zijn nu van 9.15 tot 10.30 uur.


De start van de “HDM ”sport groep

Op 22 augustus is het gelukt een groep sporters van ex Capri revalidatie sporters een onderkomen te geven bij onze vereniging. Remco Lochtenbergh en Paul Koperdraat zijn de vaste beweegcoaches bij de groep. De training vindt plaats in de HDM sport hal elke maandag van 16 – 17 uur. Er is nog voldoende ruimte in de groep. Heeft u interesse om een intensieve training van de conditie te doen dan kunt u zich bij deze groep aansluiten. Mail ons even en wij maken het in orde.


Reanimatie

Onze beweegcoach Herma gaat weer reanimatiecursussen geven voor beginners en herhaalcursussen.

De cursussen worden gegeven op de volgende data:

Beginners: donderdag 10 en donderdag 17 november aanvang 9.30 uur of aanvang 19.00 uur.

Herhaal: donderdag 27 oktober 9.30 uur of 19.00 uur, woensdag 16 november om 9.30 uur of donderdag 1 december 19.00 uur.

Kosten voor de cursus voor beginners bedraagt €27,50 en de herhaalcursus bedraagt €17,-.

Als u wilt deelnemen meldt u zich dan aan op ons emailadres

Corona

Corona is nog steeds onder ons. Daarom wijzen wij u met klem op de geldende corona maatregelen.

Deze zijn:

- Voor en na gebruik sportmateriaal en fitnessapparatuurdeze met de aanwezige desinfectie materialen reinigen.

- Was regelmatig 20 seconden lang uw handen.

- Geef geen hand als begroeting.

- Draag bij twijfel een mondkapje.

- Houdt afstand tot elkaar

- Heeft u klachten blijf dan thuis en doe een zelftest.

Het bestuur wenst u veel sportplezier en een goede gezondheid. En laten we ons best doen met z’n allen om onze gezellige vereniging te laten voortbestaan.

Hans Riebroek

Voorzitter
111 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Nieuwsbrief december 2023

In deze nieuwsbrief: -          DAHHV op de vrijwilligersmarkt in Mariahoeve -          Contributie inning omgezet naar maandelijkse automatische incassering -          Ontwikkeling in ledenaantallen

Beweegcoach gezocht

De Algemene Haagse Harttrimvereniging OM FIT TE BLIJVEN zoekt een beweegcoach Bewegen is “hart” nodig. Bij ons is iedereen van harte welkom om te sporten jong en oud, met en zonder medisch verleden, o

Comments


bottom of page